Ústecká Fakulta výrobních technologií a managementu boduje v zahraničí!

  •  

Fakulta výrobních technologií a managementu ústecké univerzity se aktivně zapojila do mezinárodního projektu v rámci vzájemné příhraniční spolupráce v oblasti terciárního sektoru.

Akronym projektu byl zvolen ve tvaru POKROK.digital, jeho plný název pak zní: „Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí ve výrobní technice v regionech prostřednictvím kooperace.digital“ (Německý ekvivalent názvu:
POKROK.digital – Praxisorientierte Kompetenzentwicklung Produktionstechnik in den Regionen durch Kooperation.digital).

Projekt vede Technická univerzita Drážďany (Technische Universität Dresden – Lead Partner). Dalšími zapojenými institucemi na obou stranách česko-německé hranice jsou potom FVTM UJEP v Ústí nad Labem, Technická
univerzita v Liberci, Technische Universität Bergakademie Freiberg a SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ v Liberci.

Cílem projektu je společné vypracování didakticky podložených koncepcí a pilotních řešení profesně technického vzdělávání pro oblasti strojírenských výrobních technologií na vybraných středních a vysokých školách, které regionálně zasahují jak ČR, tak SRN. Cílovou skupinu představují studenti nebo učni zmíněných vysokých nebo středních průmyslových škol příhraničních regionů. Ti získají jedinečnou možnost nejen teoreticky, ale zejména prakticky rozvíjet své profesní a technické kompetence.

Jak vypovídá samotný jeho název, projekt POKROK.digital klade důraz na podporu digitálních médií, lepší využívání internetu, resp. zlepšení orientace při vyhledávání informací na internetu. Vzájemná spolupráce by měla do budoucna přispět ke zvýšení schopnosti profesního zařazení středoškoláků a vysokoškoláků v průmyslových podnicích obou zemí.

Konkrétně budou mladí účastníci projektu efektivními způsoby a formami seznamováni s moderními technickými disciplínami, zejména pak se souvisejícími technologickými procesy, jejich simulacemi a aplikacemi moderních a perspektivních materiálů. Ruku v ruce s tím budou využívány nově zpracované oborové didaktiky pro vzdělávání posluchačů technických oborů. Projekt v sobě nese také významnou přidanou hodnotu, kterou je provedení důkladné analýzy deficitů vzdělávání profesně technických kompetencí v odborných a vysokých školách obou zemí.

S ohledem na stále skloňovaný současný trend digitalizace a automatizace výroby, který bývá dnes označován jako nástup 4. průmyslové revoluce, se jedná o významný krok v oblasti vzdělávání nastupující technické generace.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*