Ústecká FSE bodovala v hlasování

  •  

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se umístila na 1. místě v hodnocení Fakulta roku 2016 v kategorii Ekonomie – veřejné vysoké školy. Skvěle také bodovala i Přírodovědecká fakulta UJEP, která je po loňském zlatu letos druhá v Přírodních vědách.

„Náš koncept je kvalitní studium v přátelském prostředí. Na jedné straně usilujeme o nabídku kvalitní výuky, snažíme se být vůči studentům nároční a důslední, na druhé straně na fakultě neustále podporujeme příjemnou atmosféru a pestrou nabídku různých odborných, společenských či sportovních akcí. Jsme velmi rádi, že naši studenti tuto filozofii oceňují a svými hlasy v anketě podpořili fakultu,“ komentoval výsledek děkan FSE Jaroslav Koutský.

Fakulta sociálně ekonomická prochází v posledních letech vývojem v oblasti zlepšování pracovních i studijních podmínek. V roce 2014 jako první veřejná vysoká škola – fakulta úspěšně prošla genderovým auditem, který prokázal, že fakulta je institucí uplatňující rovné příležitosti v oblasti personální politiky a dodržující pravidla slaďování práce se soukromým životem zaměstnanců a firemní kulturou

I na Přírodovědecké fakultě UJEP jsou s druhým místem spokojeni. „Po loňském vítězství mě těší, že naše fakulta si drží vynikající standard a stále získává od studentů i absolventů ta nejlepší hodnocení. Snažíme se dlouhodobě dát vztahu vyučující – student partnerský rozměr kolega – kolega. Máme řadu pro svůj obor nadšených akademiků, kteří se plně věnují studentům, dávají jim k dispozici své znalosti, zkušenosti, zapojují je do výzkumu, a studenti mají samozřejmě k dispozici i zázemí moderně vybavených laboratoří. Máme tak mezi našimi studenty a absolventy nadané mladé lidi, kteří jsou schopni uspět. Jsem rád, že studenti podmínky na fakultě oceňují a dali nám své hlasy,“ řekl děkan Jaroslav Pavlík.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*