Ústecká nemocnice pokračuje v revitalizaci

  •  

Plánovaná revitalizace ústecké Masarykovy nemocnice pokračuje. S jejími dosavadními výsledky, probíhajícími i chystanými investičními akcemi se 20. dubna seznámili členové vedení Krajské zdravotní .

„Počet investičních akcí v rámci Krajské zdravotní je v současnosti ohromný. A proinvestovat v letošním roce jeden a půl miliardy není jednoduché. Musím zdůraznit, že jsme kvůli tomu museli přijmout celou řadu opatření. Pochopitelně se snažíme, aby investice byly rozděleny do všech pěti nemocnic, přičemž je samozřejmé, že největší jejich část spadá právě sem, do ústecké Masarykovy nemocnice,“ zdůraznil předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.

Do Centra komplexní onkologické péče V Podhájí bylo investováno 280 960 839,54 Kč, z toho stavební náklady do onkologie činí 75 410 710,46 Kč, do nukleární medicíny 19 380 993,60 Kč, další náklady 6 543 952,33 Kč, a to i včetně zateplení a zřízení nemocniční lékárny. Náklady za pořízení přístrojů pro onkologii jsou 78 928 106,- Kč, pro nukleární medicínu 97 763 642,62 Kč.

V současné době tady probíhá úprava a rozšíření stávajícího parkoviště včetně pořízení nového oplocení a vjezdových bran, zřízení terapeutické části a příjem a skladování radiofarmak, to vše celkem za přibližně 8,4 milionů Kč včetně DPH. Celková částka investice do areálu V Podhájí je téměř 290 milionů včetně DPH.

Kromě revitalizace areálu V Podhájí  probíhají v Masarykově nemocnici i další významné stavební akce. Administrativní nástavba na dětském pavilonu v areálu na Bukově, kam se přestěhuje zázemí anesteziologie, umožní přemístit dětskou jednotku intenzivní péče (JIP) do přízemí tohoto pavilonu blíže k rentgenům a Emergency. Další akcí, která byla zahájena v závěru loňského roku, je vybudování následné rehabilitace v pavilonu T, kam se oddělení přesune ze stávajících prostor. Třetí významnou akcí je vybudování pracoviště kardiochirurgie a s ní související nový pavilon, kde se pracuje na přípravě projektu.

„V historii Masarykovy nemocnice, po jejím úplném přestěhování do areálu na Severní Terase, nikdy neprobíhala v tak krátkém čase několika let realizace takového množství investičních akcí vedoucích k její modernizaci.,“ uvedl Josef Liehne, ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*