Při noci kostelů bude návštěvníky po Ústí vozit kočár s koňmi

  •  

Ústí ožije 23. května večer oblíbenou nocí kostelů i muzeí. Noc kostelů je klasický celorepublikový festival, při kterém všechny křesťanské církve v jeden večer zpřístupňují veřejnosti své svatostánky.

Už několik let ale ve stejný den chystá Muzeum města Ústí nad Labem svou muzejní noc. Letos se do této akce zapojilo ještě více organizací – Muzeum civilní obrany, Muzeum modelové železnice, Galerie Emila Filly, hrad Střekov a vznikl tak v našem městě nezvykle bohatá až festivalová nabídka večerních kulturní akcí.

V „šikmém“ kostele Nanebevzetí Panny Marie je od půl šesté program mší, přednášek a hudebních vystoupení až do půlnoci. V ústeckém muzeu se koná Indiánská muzejní noc, kde je připravena řada atrakcí přímo ve výstavách, vystoupení koní z bánovského ranče v atriu a před půlnocí autogramiáda knížky herce Václava Vydry. „Mezi muzeem a šikmým kostelem budou podobně jako loni celý večer pro zájemce kyvadlově jezdit čtyři koňská spřežení,“ řekl programový manažer ústeckého muzea Vladimír Cettl. Na prohlídku za světel svíček a loučí zvou k noční prohlídce Muzeum civilní obrany a hrad Střekov. Galerie Emila Filly pořádá lampionový průvod z centra města do objektu Armaturky.

 

ÚSTECKÁ NOC KOSTELŮ A MUZEÍ 23. 5. 2014

Collegium Bohemicum, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem

od 18:00 do 24:00    

Naši Němci – komentovaná prohlídka speciálně upravené výstavy o budoucí expozici o dějinách německy mluvících obyvatelích v českých zemích. K vidění budou speciálně připravené předměty, na kterých budou ukázány příběhy jejich původních majitelů. Prohlídky každou hodinu.
Muzeum civilní obrany, Žižkova ul., Ústí nad Labem

od 18:00 do 24:00

Expozice při svíčkách – muzeum bude nasvíceno pouze pomocí svíček, účastníky čeká po prohlídce posezení u táboráku s možností opékání buřtů

Vstupné: děti do 5 let zdarma, osoby starší 15 let 50 Kč, děti od 5 do 15 let, senioři nad 70 let, držitelé průkazek ZTP a studenti do 26 let 30 Kč, rodinné vstupné 120 Kč (2 dospělí + 2 děti).

Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem

od 18:00 do 24:00    

Indiánská muzejní noc – celé Muzeum města Ústí nad Labem bude o muzejní noci obsazeno indiány a bledými tvářemi. Tematicky bude akce navazovat na probíhající výstavy o Indiánech Severní Ameriky a díle Karla Maye. Návštěvníci se budou moci seznámit s vybranými exponáty, které si připravili ústečtí muzejníci. Oddělení muzejní pedagogiky přichystalo hry a úkoly pro nejmladší návštěvníky. Po celý večer mají děti možnost povozit se na koni v atriu muzea.

Čtyři koňská spřežení budou vozit zájemce večerním městem od ústeckého muzea ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie a zpět.

19:00 Indiánské taneční vystoupení – v Císařském sále

20:00 Vystoupení s koněm – jedná se o ukázku přirozené komunikace s koněm, který překonává různé překážky v atriu muzea

21:00 Indiánské taneční vystoupení – v Císařském sále

22:00 Ohnivá show s koňmi Ranče Bánov – jedná se o ukázku klidové práce mezi ohnivými překážkami, které koně překonávají a předvádějí vzájemnou důvěru mezi jezdcem a koněm.

23:00 Autogramiáda knihy herce Václava Vydry – v Císařském sále

Vstupné: děti do 6 let zdarma, osoby starší 6 let 30 Kč, cena za svezení koňským spřežením 50 Kč nebo 70 Kč za osobu podle kočáru.

 

Muzeum modelové železnice – Zámek Trmice, Zámecká 12, Ústí nad Labem – Trmice

19:30, 21:00 a 22:30 Jede, jede mašinka, svítí noční krajinka – Ukázka modelové železnice různých měřítek – G, O, HO, TT, N, Z. Jízdy osobních a nákladních vlaků. Závody formulí a autíček na autodráze. Létání s modelem vrtulníku.

Vstupné: děti 40 Kč, dospělí 80 Kč.

 

Muzeum lehkého opevnění vz. 36, Ústí nad Labem – Hostovice

18:00 – 24:00

Částečná mobilizace – netradiční připomínka květnové krize roku 1938. V rámci muzejní noci proběhnou prohlídky za svitu petrolejových lamp. V objektu a jeho okolí prezentace dobové výzbroje a výstroje a možnost vyzkoušet si, jak se v chladných objektech cítili vojáci za tzv. „částečné mobilizace“ před 76 lety, v květnu 1938. Společně s posádkou objektu se pak budou moci návštěvníci ohřát u ohně, upéct si i něco dobrého na zub.

 

Armaturka Ústí nad Labem – Galerie Emila Filly, Jateční 49, Ústí nad Labem

od 19:00 do 24:00

Rozsvíceno! Ve 22 hodin lampionový průvod vyrazí z centra města a povede zájemce nočním Ústím do Armaturky, která bude otevřena a rozsvícena již od 19 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na pohoštění v kavárně i na baru, hudební produkci, drobné workshopy, výstavy a na „půlnoční překvapení.

 

hrad Střekov, Na Zacházce 844, Ústí nad Labem

20:00 – 24:00

Večerní procházka hradem – kostýmované prohlídky hradu za svitu loučí.

Vstupné: děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby zdarma, osoby starší 15 let 100 Kč.

 

Café Max, Pivovarská 1938/3, Ústí nad Labem

od 18:00 do 24:00

Výstava fotografií leteckých snímků z italské fronty za první světové války od ústeckého rodáka Ernsta Strohschneidera.

20:00 – 22:00   No Discipline – koncert na ulici před kavárnou (pouze v případě příznivého počasí)

22:00 – 2:00     DJ Pecaone – hudební produkce.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Římskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem, Bílinská 110/3, Ústí nad Labem

od 17:30 do 24:00

17:30   Růženec Panny Marie – modlitba věřících jako příprava na slavení mše svaté s příležitostí k přijetí svátosti smíření

18:00   Mše svatá – mše sv. sloužená za město Ústí nad Labem

18:45   Koncert dětské scholy – několik moderních křesťanských písní v podání místní hudební skupiny mládeže.

19:00   Exorcismus: mýty a skutečnost – přednáška exorcisty P. Jaroslava Brože, Th.D. S.S.L., proděkana TF UK

20:30   Koncert duchovní hudby – tiský pěvecký sbor pod vedením V. Urbana a Ústecký pěvecký sbor pod vedením J. Magasanika

21:30   Z historie kostela – přednáška Mgr. Václava Houfka s dataprojekcí

22:00   Volná prohlídka kostela a kůru za doprovodu varhan – návštěvníci si budou moci prohlédnout kostel, kůr                           a varhany

23:00   Modlitba za město – ekumenická modlitba provázená meditativními zpěvy z Taizé

23:30   Eucharistická adorace – Sbor Církve bratrské v Ústí nad Labem

 

Kostel apoštola Pavla, CČSH – Náboženská obec Ústí nad Labem, Horova 12, Ústí nad Labem

17:00 – 22:00

Program spolupořádají Církev českobratrská evangelická a Církev československá husitská.

17:00   Divadlo pro děti – biblický příběh o Mojžíšovi

19:00   Koncert uskupení CONCERTO

20:00 – 22:00 Komentované prohlídky kostela s výkladem o jeho historii.

 

Sborový dům Církve bratrské, Sbor Církve bratrské, V Zahrádkách 33, Ústí nad Labem.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*