Ústecká průmyslovka je zárukou uplatnění na trhu práce

V adaptačních kurzech se nováčci průmyslovky zbaví ostychu a obav
  •  

Střední průmyslová škola se středisky Resslova a Stříbrníky v Ústí nad Labem má tradici 106 let přípravy absolventů pro praxi a studia na vysokých školách. V letošním roce zvítězila v soutěži ,,Dobrá škola“ Ústeckého kraje a do Ústí nad Labem za studiem technických obrů dojíždějí děti ze Štětí, Děčína či Roudnice nad Labem.

Zájem zaměstnavatelů o školu a její absolventy nyní překonává očekávání pedagogů. Podle ředitele jedné z největších páteřních škol Ústeckého kraje, Mgr. Bc. Jaroslava Mareše, není týdne, aby neproběhlo alespoň jedno jednání o partnerství s nějakým podnikem. Většina žáků má jasnou o budoucí práci ještě před výučním listem a maturitou.

mares-jaroslav-resize
Opravdu je takový zájem firem o vaše absolventy a nemají mít obavy z cesty na úřady práce po prázdninách?
Je tomu tak. Ekonomický růst, následná potřeba technicky vzdělaných lidí na trhu práce, dobrá pověst o kvalitě naší školy a především flexibilita při navazování spolupráce s podniky – to vše nese ovoce. Škola je dvojnásobným vítězem a držitelem titulu „Doporučeno zaměstnavateli“, který uděluje klub zaměstnavatelů škole, která nejlépe v kraji připravuje žáky do profesního života. Učební obory technického směru jsou dnes pro průmysl atraktivní. A nejen pro český. Před pár týdny jsme jednali s německou firmou ISG Elektrotechnik z Drážďan. Některé naše absolventy zaměstnávají na stavbách a projektech v Drážďanech a okolí a chválí je. Vyhledali nás a rýsuje se velmi zajímavá spolupráce pro naše žáky.

Čím je, kromě příslibu budoucího zaměstnání v oboru, vaše průmyslovka pro zájemce tak atraktivní, aby si ji do prvního března vybrali.
Specializujeme se na obory elektrotechnické, strojírenské, logistické, dopravní a žádané obory informačních technologií. Víceúrovňové vzdělávání je zajištěno studijními a učebními obory s maturitou, učebními obory s výučním listem a dálkovou formou učebních oborů. Každý žák může dosáhnout vzdělání dle svých schopností, v případě nevhodné volby oboru přestoupí na jiný obor. Osmdesát procent maturantů pokračuje ve studiu na vysoké škole, žáky vysíláme na stáže do zahraničí a zajišťujeme praxi v nejlepších firmách v regionu. Máme vlastní autoškolu, velmi dobře jsou vybavené dílny odborného výcviku a praxe, laboratoře, tělocvičny, centrum dopravní přípravy, sportovní areály a školní stravování. A hodně dbáme na dobré vztahy…

reditel
Jak se dá dbát na dobré vztahy v denním drilu studia?
Řadou programů, které předcházejí negativním jevům. Například: Žáci prvních ročníků vždy v prvních deseti dnech od nástupu na školu absolvují spolu s pedagogy třídenní adaptační kurz. V přírodě, formou her, sportování a společenských strategií se děti navzájem poznají, zbaví se obav z nového prostředí a kolektivu a seznámí se svými třídními učiteli. Je to první krok k vybudování vzájemné důvěry. Práce v technických oborech je týmová, činnosti na sebe navazují a znalosti vzájemně pomáhají dobrému výsledku. I o tom jsou naše adaptační kurzy

Jak by se měla škola dál rozvíjet? Nebo dokonce rozšiřovat?
Dalším cílem je rekonstrukce a modernizace budovy střediska Stříbrníky. Vedle toho dennodenní práce na kvalitě vzdělávání, abychom posilovali prestiž průmyslovky. Naše absolventy najdete za velkou louží v týmu Microsoftu, u největších českých firem, ale také v malých rodinných autoservisech. Důležité je, abychom je připravili na maximální využití příležitostí dle jejich schopností.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*