Ústecká univerzita má dalšího profesora

  •  

Děkan Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Štefan Michna je od včerejška držitelem profesorského dekretu.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová mu ho předala dne 21. 6. 2016 v pražském Karolinu. Štefan Michna patří mezi 52 nových profesorek a profesorů vysokých škol, kteří jmenovací dekrety obdrželi (ceremoniálu se osobně zúčastnilo 46 z nich).

Štefan Michna je držitelem profesorského dekretu pro obor Strojírenské inženýrství. Prezident republiky, Miloš Zeman, dekret podepsal dne 17. 5. na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni. Jmenování profesorem zároveň podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

„Slavnostního ceremoniálu jsem byl osobně přítomen. Podporuji a vysoce oceňuji každého akademického pracovníka, který svými vědeckými kvalitami a pedagogickým působením dosáhne ve vysokoškolském světě na metu
nejvyšší,“ říká rektor doc. Martin Balej.

Titul profesor je nejvyšší vědecko-pedagogická (nebo umělecko-pedagogická) hodnost vysokoškolského pedagoga. Profesory jmenuje v ČR prezident republiky na základě řízení ke jmenování profesorem na vysoké škole, která získala pro toto řízení v daném oboru potřebnou akreditaci.

Zdroj: UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*