Ústecká univerzita má na Gaudeamu dobře sehraný tým

  •  

Na výstavišti PVA Expo Praha Letňany právě probíhá veletrh Gaudeamus Praha. Do 27. Ledna je otevřen široké veřejnosti.

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus je v České republice nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen po maturitě.

Na pražském veletrhu je zastoupeno 184 samostatných vystavovatelů, více než 300 fakult a přes 3 500 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo v zahraničí.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyráží na Gaudeamus Praha každý rok. V posledních letech s sebou přiváží zajímavý propagační komplet. Ten je tvořen propagačním stánkem o délce 9 metrů, který v umělci navrženém designu představuje všech osm fakult univerzity, a to prostřednictvím uměleckých fotografií bytových zátiší a osobních prostorů studentů doma nebo na koleji.

Fotografie používající nadsázku dokládají opravdový zájem studentů o studovaný obor s poselstvím, že UJEP se tak v průběhu studia stává jejich pravým studentským domovem. Design stánku ctí a podtrhují i veškeré propagační materiály, studijní brožury i kontaktní lístky a pohlednice.

Každý student návštěvou veletrhu získá

  • vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí,
  • informace o přijímacím řízení a podmínkách studia,
  • tištěnou brožuru s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení,
  • poradenství při výběru studijního oboru,
  • poradenství při výběru možností studia v zahraničí,
  • a další kontaktní informace.

Prorektorka pro studium UJEP RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., říká: „Každá naše fakulta je na veletrhu zastoupena jedním studentem, který dbá na to, aby návštěvník veletrhu obdržel poptávané informace co nejsrozumitelnější formou. Tým UJEP je dobře sehraná parta propagátorů a popularizátorů studia nabízeného ústeckou univerzitou.“

V loňském roce univerzita evidovala 7 027 přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských oborech (v případě „magisterských“ jsou tím myšleny dlouhé magisterské programy, tj. 5leté studium na pedagogické fakultě) a přijato bylo 3 354 uchazečů. V navazujících magisterských oborech bylo podáno 1 840 přihlášek ke studiu, přijato bylo 826 uchazečů.

„V letošním přijímacím řízení se UJEP chystá přijmout cca 3 900 nových studentů do bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů realizovaných v prezenční nebo kombinované formě,“ doplňuje prorektorka pro studium.

Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání. U středoškolských studentů návštěva veletrhu významně ovlivňuje zaměření maturity a následného studia po maturitě.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*