Ústeckou univerzitu navštíví německý velvyslanec

Ústecké fórum učitelů. Zdroj: UJEP Ústí nad Labem
  •  

V pondělí 18. a úterý 19. května podnikne německý velvyslanec Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven cestu do Ústí nad Labem, kde jej čeká série jednání na magistrátě a krajském úřadě. Podnětem pro tuto cestu je otevřeně deklarovaný zájem města podpořit výuku německého jazyka na ústeckých středních a základních školách.

Hlavním partnerem města pro prosazení tohoto záměru se stala Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, potažmo katedra germanistiky při Filozofické fakultně UJEP, která představuje přirozené zázemí jak pro výuku nových učitelů němčiny, tak pro případné další vzdělávání.

Na závěr své pracovní cesty se tak německý velvyslanec setká na univerzitní půdě – v nové budově filozofické fakulty v kampusu – se zástupci nově ustavené Pracovní skupiny pro podporu výuky německého jazyka a Ústeckého fóra učitelů němčiny. Bude s nimi podebatovat o možných způsobech podpory jejich práce.

„Na výuku nových učitelů je naše katedra zaměřena již od svého založení před 25 lety. Jako jedna z mála českých germanistických vzdělávacích institucí již řadu let nabízíme také získání adekvátního učitelského vzdělání i v kombinovaném studiu. Velmi dobře si uvědomujeme, že žáci a studenti se ve výuce musí setkávat s kvalitními a erudovanými učiteli, jinak si nevypěstují kladný vztah k jazyku. Proto jsme se s velkým zájmem ujali této iniciativy,“ dodává v této souvislosti vedoucí katedry germanistiky doc. Renata Cornejo.

Velvyslanec Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven navštěvuje jednotlivé kraje České republiky, aby získal představu o tamní politické situaci a problémech, se kterými se regiony potýkají, a blíže se seznámil s kulturou konkrétních regionů. Cílem těchto návštěv je také propagovat němčinu jako cizí jazyk a podporovat česko-německé vztahy na regionální úrovni.

 

 

 

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*