Ústečtí zastupitelé dnes jednají o dotacích, dopravě, závěrečném účtu města

  •  

Před prázdninami naposledy se dnes setkávají zastupitelé města. Na programu jednání, které začíná v 11 hodin v budově magistrátu a je přístupné veřejnosti, mají takřka šesedátku bodů.Podívejte se na program.

1. Plnění usnesení ZM (ústně)
2. Převod nemovitostí v k.ú. Všebořice formou prodeje – TJ SVAH Všebořice
3.
Směna pozemků a prodej objektů – TJ Spartak Ústí nad Labem
4.
Nabytí nemovitostí v k. ú. Střekov od společnosti České dráhy, a.s.
5.
Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Střekov
6.
Převod části pozemku p.č. 811 v k.ú. Bukov formou prodeje
7.
Bezúplatný převod pozemku p.č. 123 v k.ú. Lindava
8.
Úprava usnesení ZM č. 132/12 ze dne 15.3.2012
9.
Odstranění vadného zápisu v katastru nemovitostí – TVP Brná
10.
Dohoda o IDS
11.
Zajištění příměstské dopravy
12.
Stanovy společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
13.
Stanovy společnosti Metropolnet, a.s.
14.
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
15.
Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek – podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu, dohoda o partnerství
16.
Management IPRM II, Management IPRM Mobilita – podání žádosti, předfinancování, spolufinancování
17.
Investiční akce „Městské sady – aktivní park“ – zapojení investiční dotace od regionální rady
18.
Návrh názvů nových ulic v lokalitě „ Z 6-5, Z 6-4, Nové Skorotice“, k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem
19.
Pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem u vymezené veřejně prospěšné stavby „Přeložka silnice II/528 západně od obce Strážky“ v souladu s ust. § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
20.
Pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem u vymezených ploch P18-1, P18-4 a P18-5 v k. ú. Střekov v souladu s ust. § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
21.
Smlouva o financování mezi Teplicemi a ostatními statutárními městy Ústecko-chomutovské aglomerace
22.
Rozpočtové opatření odboru rozvoje města – „Úspora energie ZŠ Vojnovičova“
23.
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období- informace o průběhu zpracování
24.
Pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem u vymezeného koridoru územní rezervy index plochy R111 v souladu s ust. § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
25.
Pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem u vymezené zastavitelné plochy  Z7-1 v k. ú. Bukov v souladu s ust. § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
26. Pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 1900/1, 1900/11, 1900/12 vše v k. ú. Klíše v souladu s ust. § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
27.
Pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 343, 342 obě v k. ú.  Skorotice u Ústí nad Labem v souladu s ust. § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
28.
Pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 1028/23, 1028/28 obě v k. ú. Svádov u Ústí nad Labem v souladu s ust. § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
29.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na části p. p. č. 1399
30.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 133/10 v k. ú. Strážky u Habrovic
31.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 113/2 v k. ú. Strážky u Habrovic v k. ú. Střekov
32.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 1930/4 v k. ú. Ústí nad Labem
33.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 3702/1 v k. ú. Ústí nad Labem
34.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 713/4 v k. ú. Sebuzín
35.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 299/5, 299/6 obě v k. ú. Všebořice
36.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 1472/5 v k. ú. Krásné Březno
37.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem – „Změna využití plochy VL Tonasa v k. ú. Neštěmice a zrušení územní rezervy R3“
38.
Návrh na pořízení změn Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 389/18, 399/1, 463/37, 463/35, 1708/1 vše v k. ú. Krásné Březno a zrušení územních rezerv R4 a R5
39.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p.p.č. 861/160 v k.ú. Krásné Březno, z vlastního podnětu Zastupitelstva
40.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 1904, 1905, 1983/2, 1983/1, 1983/3, 1908 vše v k. ú. Brná nad Labem
41.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 1930/19,       1930/25, 1930/23, 1930/18, 1930/20, 1930/22, 1930/21 a na částech p. p. č. 4186/1, 1941/3, 1930/7, 1930/1, 1927/2 vše v k. ú. Ústí nad Labem
42.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 1626/1 v k. ú. Ústí nad Labem
43.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na části p. p. č. 2284/3 v k. ú. Ústí nad Labem
44.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na části p. p. č. 219/2  v k. ú. Všebořice
45.
Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2013
46.
Rozpočtový výhled Statutárního města Ústí nad Labem – Magistrát
47.
Záměr poskytnutí finančního daru Krajské zdravotní, a.s. na nákup specializovaného přístroje
48.
Stanovení počtu členů ZM Ústí nad Labem pro volební období 2014 – 2018
49.
Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb a finančního odboru – finanční prostředky pro základní školy
50.
Poskytnutí dotací v oblasti sportu 2014 – podpora činnosti mládeže do 18 let
51.
Revokace usnesení ZM ze dne 3.3.2014 a poskytnutí dotace v oblasti sportu– preferované sporty
52.
Poskytnutí dotací v oblasti sportu – Mattoni ½ maraton a rozpočtové opatření Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb
53.
Týdny pro duševní zdraví v roce 2014
54.
Komunitní plán péče města Ústí nad Labem 2014 – 2017
55.
Poskytnutí finančního příspěvku na kulturní informativní brožuru
56.
Poskytnutí dotace pro Severočeské divadlo s.r.o.
57.
Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2014
58.
Různé


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*