Ústí a Chemnitz aneb meziknihovní partnerství přes hranice

  •  

V rámci česko-německého projektu Partnerské knihovny v dialogu v pátek 9. února zavítala do Knihovny Ústeckého kraje návštěva z městské knihovny v Chemnitz. Zástupci vedení obou knihoven si vyměnili balíčky s regionálním knižním fondem a projednali konkrétní možnosti spolupráce na roky 2024 a 2025.

Knihovně Ústeckého kraje se v roce 2023 podařilo úspěšně navázat spolupráci s německou Stadtbibliothek Chemnitz. Oficiální rámec tomuto přeshraničnímu knihovnímu partnerství dává projekt Partnerské knihovny v dialogu, který odstartoval podpisem memoranda o spolupráci a je financován prostřednictvím Česko-německého fondu budoucnosti.

„Jednání o možné užší spolupráci Knihovny Ústeckého kraje a chemnitzské knihovny odstartovalo v polovině roku 2022. Jsem velice ráda, že již v prvním pololetí loňského roku se podařilo dát této potenciální spolupráci konkrétní podobu a dotáhnout všechny přípravy ke zdárnému podpisu společného memoranda. Přestože je v současné době memorandum o spolupráci sjednáno na dobu tří let, pevně věřím, že partnerství mezi oběma knihovnami se bude dále rozvíjet a že na stávající memorandum budou i po skončení jeho platnosti v roce 2026 navazovat další společné projekty a aktivity,“ říká k mezinárodní spolupráci ústecké knihovny její ředitelka Jana Linhartová. Z konkrétních aktivit, které již byly v rámci tohoto meziknihovního partnerství realizovány, lze uvést například několikadenní výměnné pracovní stáže, jež probíhaly v říjnu a listopadu 2023.

V rámci této rozvíjející se spolupráce v pátek 9. února navštívila Knihovnu Ústeckého kraje delegace z chemnitzské knihovny vedená její ředitelkou Corinnou Meinel. Zahraniční hosty přivítala ředitelka ústecké krajské knihovny Jana Linhartová spolu s kolegy z Oddělení doplňování a zpracování fondu a Oddělení cizojazyčné literatury. Jednání v krajské knihovně se zúčastnil i náměstek primátora města Ústí nad Labem Tomáš Vlach.

Hlavním cílem pátečního setkání byla slavnostní výměna regionálního knižního fondu, díky čemuž v chemnitzské knihovně vznikne koutek s českými knihami a v Knihovně Ústeckého kraje naopak koutek s knihami německými. Tento krok by měl pomoci obohacování kulturního povědomí čtenářů na obou stranách hranic.

V rámci jednání byla zhodnocena dosavadní spolupráce a zároveň bylo domluveno, jakým směrem se budou ubírat společné aktivity v letošním roce a následně i v roce 2025. Především pak nadcházející rok má pro obě knihovny velký význam, neboť město Chemnitz bude v roce 2025 Evropským městem kultury a Knihovna Ústeckého kraje v tomto roce oslaví 80. výročí od svého založení.

Jan Černecký, Knihovna Ústeckého kraje


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*