Ústí si ani v příštím roce nebude moci vyskakovat

  •  

Nejdůležitějším dokumentem, který bude schvalovat v prosinci zastupitelstvo města, je rozpočet na příští rok. Vedení města návrh rozpočtu diskutovalo se všemi stranami v zastupitelstvu. Podle předsedy ústecké KSČM a zastupitele Pavla Vodseďálka má rozpočet i svá úskalí.

Považujete návrh rozpočtu města za dobrý?

Pokud jde o navrhovaný rozpočet pro rok 2016, město Ústí si příliš vyskakovat nemůže. Příjmy totiž neodpovídají velikosti, stavu a významu města. Předkladatel se snažil o pokrytí základních potřeb, a tak velká část rozpočtu kopíruje rozpočet loňský. Jsem rád, že nebyl krácen rozpočet žádné škole ani školkám, někde se dokonce podařilo mírně přidat. Už méně mě těší, že město nebude s největší pravděpodobností schopno plně uspokojit požadavky v sociální oblasti. Tady je však hlavní problém v nekoncepční sociální politice státu. Některé dílčí problémové oblasti sociální politiky města bude třeba ještě posoudit. Rozpočet se také snaží o řešení podpory kultury a sportu. Tedy v rámci možností. Věřím, že prostředky vynaložené na aktivity mladé generace pomohou k prevenci kriminality této věkové skupiny, výchovný efekt by měla přinést také dotace do kultury.

Má rozpočet nějaká úskalí?

Především není pořád jasné, jak dopadnou korekce nepříliš úspěšné realizace projektů z evropských dotací. Také nutnost dokončení některých aktivit, které nebudou z dotací proplaceny, výrazně zatíží investiční část rozpočtu města. V průběhu roku bude potřeba posílit financování některých příspěvkových organizací, například Zoo, Městských služeb (plavecký areál Klíše). Stále také není dořešen soudní spor o dofinancování stavby Mariánského mostu.

Kritizujete dotace pro Činoherní studio, kterému radní nedávno schválili 1,5 miliónu korun…

Ten jeden a půl miliónu je určen na financování nákupu autorských práv některých nastudovaných inscenací a na doplnění inventáře. V rozpočtu na příští rok se počítá se čtrnácti milióny korun pro tuto příspěvkovou organizaci. Podle našeho mínění je to částka maximálně možná. Vedení divadla bude muset hledat i další zdroje, dotace od Ministerstva kultury, kraje, sponzorské dary, granty, příjmy ze vstupného a další. Také personální složení divadla bude třeba přizpůsobit finančním možnostem.

Co v zastupitelstvu chcete prosazovat?

Nejdříve, a to hodně rychle, bude třeba vyřešit formální stránku samotných jednání zastupitelstva. Je neúnosné vnášet do jednání prvky, které jsou charakteristické především pro parlament (obstrukce). Nelze úmyslně prodlužovat jednání planými diskuzemi. Pokud tato praxe nepřestane, bude třeba, po vzoru jiných městských zastupitelstev, upravit například dobu a počet diskusních příspěvků, nebo stanovit pevný čas konce jednání. Pokud jde o náš program, stále se snažíme o vyvážené a smysluplnné rozdělování prostředků, které má město k dispozici. Závažná rozhodnutí je třeba předkládat obyvatelům města k posouzení, protože známe z minulosti případy, kdy městské prostředky byly vynaloženy nepříliš racionálně.

Jste předsedou Výboru pro národnostní menšiny Ústeckého kraje. To není moc populární resort v době migrační krize…

Určitě, pokud k nám do kraje začne proudit měsíčně desetitisíce imigrantů, nebude to žádná růžová zahrádka, doufám ale, že k tomu nedojde. Každopádně se možnými eventualitami zabýváme. Náš kraj má dostatek problémů v této oblasti a celou řadu lokalit, kde je třeba integrovat, integrovat a integrovat… Nemůžeme připustit další sociálně vyloučené lokality, které by zákonitě vznikaly v místech, kam budou soustřeďováni neidentifikovatelní uprchlíci. Náš sociální systém není na podobný stav koncipován. Proto také Ústecký kraj nesouhlasí se zařízením pro uprchlíky v drahonické věznici, ani s jakýmkoli dalším experimentem v této kauze. Jinak ale hlavním posláním Výboru pro národnostní menšiny je podpora činnosti různých národností, které v kraji dlouhodobě působí. A tady, myslím si, se spolupráce s organizacemi českých Maďarů, Bulharů, Vietnamců, Němců a dalších, daří a přináší prospěch oběma stranám.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*