Užijte si Den otevřených podstávkových domů v Merbolticích

Zdroj: Středohoří sobě
  •  

Vážení a milí, letos se můžete těšit 28. května na 2 odborné exkurze a nové otevřené domy, ukázky řemesel, občerstvení a minijarmark. Těšíme se na vás.

První odborná exkurze provede účastníky nejprve po pěti podstávkových domech v horní a střední části Merboltic.
V 10 hodin začne exkurze v č.p. 22, poté č.p. 14, dále č.p. 23, nakonec č.p. 192 a č.p. 141, kde bude prohlídka zakončena ve 13:00 hodin minijarmarkem domácích produktů, výrobků a občerstvením.

Druhá odborná exkurze se v 15:00 hodin vydá od č.p. 141 do dolní části vsi na prohlídku podstávkového špejcharu v č.p. 60, kde budou ukázky ručního tesařského řemesla a výroby dřevního dehtu, poté se bude pokračovat k č.p. 98, č.p. 169 a ukončí se prohlídkou nově otevřeného podstávkového domu č.p. 94.

Adresa, kde se nabídka nachází

Prohlídka začíná na horním konci obce Merboltice (směrem od Verneřic). Je možno parkovat na horním konci obce Merboltice (poblíž č.p. 22 a č.p. 23) a na mostku u č.p. 141 a č.p. 192.
Druhá část prohlídky bude pokračovat do dolní části obce. V 15:00 hodin se vyráží od č.p. 141 (kozí farmy) a bude pokračovat k č.p. 98, č.p. 169 a ukončí se prohlídkou nově otevřeného podstávkového domu č.p. 94.

Popis příjezdu

Prohlídka začíná na horním konci vsi (směrem od Verneřic) a končí na dolním konci obce (směrem na Starý Šachov).
Možnosti parkování
Je možné parkovat na horním konci vsi, nebo na mostku u kozí farmy (mostek vedoucí k č.p. 141 a 192), nebo u dílny firmy Cesta dřeva v dolní části obce, nalevo u autobusové zastávky Merboltice „dolní část.

Popis nabídky


První odborná exkurze otevřenými podstávkovými domy Merboltic: 10:00 – 13:30 hodin
Odborná exkurze bude vedená Ing. architektem Tomášem Eflerem a pracovnicí Národního památkového ústavu Mgr. Alenou Sellnerovou.

– č.p. 22, zemědělská usedlost (kulturní památka), na horním konci vsi (směr Verneřice)

– č.p. 14, zemědělská usedlost (kulturní památka), na horním konci vsi

– č.p. 23, zemědělská usedlost (kulturní památka), na horním konci vsi- nově přístupný podstávkový dům

– středověká zvonice (kulturní památka)

– č.p. 141 a č.p. 192 Hospodářství pod Strážným vrchem (kozí farma) http://www.podstraznym.cz/. Prohlídka veliké a příkladně udržované zemědělské usedlosti, kulturní památky. Možnost nákupu produktů hospodářství.

V areálu bude také možnost zakoupení občerstvení a zboží na minijarmarku (do 16ti hodin).

Druhá odborná exkurze otevřenými podstávkovými domy Merboltic: 15:00 – 18:00 hodin

Odborná exkurze bude vedená Ing. architektem Tomášem Eflerem a pracovnicí Národního památkového ústavu Mgr. Alenou Sellnerovou.

– č.p. 60, bývalé zemědělské usedlosti s roubeným špejcharem (kulturní památka) a tesařského dvoru s ukázkami řemesla

– č.p. 98, bývalého mlýna, na dolním konci vsi

– č.p. 169, zemědělské usedlosti, na dolním konci vsi

– č.p. 94, zemědělské usedlost (budoucí kulturní památka), na dolním konci vsi.

Parkování pro druhou exkurzi na dolním konci vsi je možné buď na mostku u kozí farmy (mostek vedoucí k č.p. 141 a 192) ve středu obce, nebo u dílny firmy Cesta dřeva v dolní části obce, nalevo u autobusové zastávky Merboltice „dolní část.

Kontaktní údaje na pověřenou osobu*:
Ing. arch. Tomáš Efler, tel. 732531053, E-mail: eflerus@email.cz
Bc. Lucie Šancová, tel. 776774441, E-mail: sousede.sdruzeni@gmail.com

Více informací na: www.spolekmerboltice.cz, www.merboltice.cz

Středohoří sobě


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*