V DDM mají tvořivou a keramickou dílnu

  •  

V Domě dětí a mládeže pracuje Tvořivá a keramická dílna již více jak 25 let. Za tuto dobu se z počátečního malého zájmového kroužku rozrostla do velkého oddělení, kde se nyní schází při keramické a výtvarné tvorbě více jak 400 dětí i dospělých.

Účastníkům jednotlivých kurzů a kroužků je věnována individuální péče, zvláště děti jsou děleny do menších pracovních skupin dle jejich schopností. Vznikají tak krásná dílka, která dělají radost jim i jejich rodičům. Lektoři jednotlivých kurzů jsou zkušení pedagogové i odborníci – výtvarníci a keramici

Zájmové kroužky a kurzy keramiky pro děti, mládež i dospělé jsou zaměřeny na volnou tvorbu – modelování, točení na hrnčířském kruhu a příležitostně i na odlévání ze sádrových forem. Účastníci se postupně seznámí s celým postupem práce s keramickou hmotou od vlastního zpracování hlíny, modelování, dekorování engobou, glazurou, barvami do syrové glazury, oxidy kovů, až po vlastní výpal. V dopoledních hodinách navštěvují keramickou dílnu kolektivy dětí z mateřských i základních škol. Těch projde v průběhu školního roku keramickou dílnou téměř 1 500.

Keramická dílna je vybavena třemi elektrickými pecemi, sedmi elektrickými hrnčířskými kruhy, základními pomůckami a potřebami pro modelování. Pracuje se zde především z červenicové hlíny, v menší míře také ze šamotových a porcelánových hmot. Několikrát ročně pak probíhá výpal v experimentální peci na dřevo či v pilinách. Každoročně se konají dvě velké výstavy – vánoční v prosinci a závěrečná o letních prázdninách. Ta se pravidelně koná v hradní minigalerii hradu Střekov.

Účastníkům jednotlivých kurzů a kroužků je věnována individuální péče, zvláště děti jsou děleny do menších pracovních skupin dle jejich schopností. Práce s keramickou hlínou je formou aktivního odpočinku. Má kladné terapeutické účinky, patrný je zvláště příznivý vliv na psychiku a odreagování se. U dětí podporuje rozvoj jemné motoriky, nenásilnou formou se učí trpělivosti, klidu a soustředěnosti na práci, rozvíjí se jejich fantazie a kreativita. Kroužky a kurzy keramiky jsou tak vhodné pro všechny věkové kategorie a pro účastníky bez ohledu na jejich výtvarné nadání. Modelování je vhodné i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Kromě práce v keramické dílně spadá do tohoto oddělení i výtvarný ateliér. V dopoledních hodinách se zde schází výtvarný klub seniorů, odpoledne a večer pak rozvíjí své výtvarné dovednosti děti i dospělí. Velký zájem je i o kurzy šití. Ty jsou určeny především dospělým účastníkům. Děti od 8 let pak mohou navštěvovat kroužek Tvořivá dílna, ty se zájmem o vaření a pečení pak kroužek Muffinka.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*