V Litoměřicích představili univerzitní 3D skenování z Ústí

  •  

Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP doplnil v Oblastním muzeu v Litoměřicích doprovodný program výstavy Fenomén Merkur.  

Pracovníci Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při Filozofické fakultě UJEP předvedli 3. června práci s ručním 3D scannerem a následné zpracování dat v počítači. K vidění byl také tisk na 3D tiskárně, konkrétně zmenšeniny sochy Rolanda, kterou pracovníci centra již podrobně zkoumali a pečlivě naskenovali. Návštěvníci si mohli vytvořit balzové letadélko a zároveň se seznámili s převodem reálného předmětu do 3D modelu pomocí 3D scanneru.

Výstava Fenomén Merkur představuje část sbírky pana Jiřího Mládka, celosvětově největšího sběratele stavebnice Merkur, a seznamuje návštěvníky s českými výrobci kovových stavebnic v období po 1. sv. válce. Nejvíce pozornosti je, samozřejmě, věnováno stavebnici Merkur, která měla to štěstí, že přežila neblahá válečná a poválečná léta a stala se fenoménem. Proslulosti Merkuru možná pomohla souhra okolností, určitě ale jeho nadčasová koncepce. Výstava potrvá do 4. června.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*