V nemocnici se lépe postarají o maminky

Foto: KZ
  •  

Masarykova nemocnice zprovoznila dostavbu Fetomaternálního centra Gynekologicko-porodnické kliniky Fakulty zdravotnických studií UJEP. Umožní lépe se postarat o budoucí maminky a jejich potomky.

„Ústecký kraj dlouhodobě vykazuje téměř dvojnásobnou incidenci předčasného porodu ve srovnání s celostátním průměrem. Proto jsem rád, že Krajská zdravotní mohla v loňském roce přistoupit k výstavbě fetomaternálního centra v ústecké Masarykově nemocnici, které umožňuje rozšíření spektra služeb spojených s prenatální péčí,“ řekl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní. Vybudování a vybavení centra stálo 5,6 milionu korun.

Zlepšily se tak podmínky pro invazivní diagnostické výkony a tím i zvýšil komfort pro pacientky. Konkrétně došlo ke zřízení nového fetomaternálního centra s gynekologickou vyšetřovnou, místností pro odběr plodové vody a navazující místnosti pro sledování pacientek po zákroku, místnosti pro natáčení CTG záznamů (kardiotokografie) a pracoviště sester. Vznikly i prostory pro poradny pro rizikové a fyziologické těhotenství. Podařilo se tak oddělit ambulantní trakt od lůžkového. Pro pacienty byla vytvořena čekárna se skřínkami pro odložení oděvů. Čekárna je vybavena toaletami. Vzniklo zde také související zázemí pro personál, úklidová místnost a skladové místnosti.

Ústecké perinatologické centrum, tedy porodnické a novorozenecké oddělení gynekologicko-porodnické kliniky patří mezi 12 republikových center vysoce specializované péče. Zajišťuje péči o pacientky s rizikovým a patologickým průběhem gravidity.

„Ke komplexnosti poskytované prenatální péče chyběly klinice dva kroky: v prenatální péči screening vývojových vad na konci 1. a začátku 2. trimestru, tzn. prvotrimestrový screening ve 13. týdnu těhotenství, který dosud zajišťovali ambulantní gynekologové, a doplnit spektrum invazivních diagnostických metod, jako je např. odběr choriových klků, umožňující zjistit chromozomální  a genetické odchylky plodu již na konci 1. trimestru těhotenství. Nevyhovující prostory pro některá vyšetření si proto vyžádaly přestavbu semiambulantního sektoru,“ dodal přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Tomáš Binder.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*