V ústecké nemocnici vzniklo pneumoonkochirurgické centrum pro 1,25 milionu lidí

  •  

Statut Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče od ministerstva zdravotnictví získala ústecká Masarykova nemocnice.

S předpokládanou spádovostí 1 250 000 obyvatel na jedno centrum ústecké pracoviště bude jedním z osmi ustavených v České republice. Stává se tak spádovým nejen pro Ústecký kraj, ale také pro sousedící Karlovarský kraj a Liberecký kraj.

„Ministerstvo zdravotnictví ustavováním těchto center deklaruje snahu, aby se co nejvíce hrudně-chirurgických výkonů koncentrovalo do těchto pracovišť. Jednou z podmínek pro přiznání statutu je odpovídající množství výkonů. Například tzv. anatomických plicních resekcí má být ročně provedeno minimálně 65, přičemž v Masarykově nemocnici jich děláme dvakrát tolik, 120 až 130 do roka,“ uvedl primář oddělení hrudní chirurgie ústecké nemocnice Ivan Staněk. Požadavek je na provedení nejméně 250 výkonů ročně celkem. Ty nejsou jen onkologické, ale celkově pneumochirurgické. Další nepodkročitelnou podmínkou pro přiznání pneumoonkochirurgického centra (POCH) je existence Komplexního onkologického centra, což je v případě Masarykovy nemocnice též splněno.

Podle Daniela Doležala, pověřeného vedením plicního oddělení Masarykovy nemocnice je POCH centrum primárně projekt zaměřený na komplexní chirurgicko-onkologickou péči o pacienty s chirurgicky řešitelnými stádii plicní rakoviny. Plicní oddělení je nedílnou složkou této péče, a to jak v období operaci předcházejícím, tak i pooperačním. „Předoperačně provádíme diagnostiku a určení stádia plicních nádorů, k čemuž máme k dispozici odpovídající bronchologické vybavení včetně možnosti RTG navigované bronchoskopie a endobronchiálního ultrazvuku. Provádíme také předoperační stanovení únosnosti rizika operačního výkonu, ve spolupráci s dobře vybaveným oddělením funkčního vyšetřování. V pooperačním období spolupracujeme na řešení případných pooperačních komplikací, poskytujeme 24hodinovou bronchologickou příslužbu, přičemž nejčastěji provádíme na JIP zprůchodnění průdušek odstraněním hlenových zátek či koagul u odoperovaných pacientů. V neposlední řadě také indikujeme a podáváme pooperační, tzv. adjuvantní onkologickou léčbu.  Pacienty po resekčních výkonech pro onkologická onemocnění pravidelně kontrolujeme v naší pneumoonkologické ambulanci. Na péči o tyto pacienty spolupracujeme i s Komplexním onkologickým centrem Masarykovy nemocnice,“ popsal Doležal.

Získání každého ocenění zvyšuje kredit Krajské zdravotní a jejích nemocnic. „Přiznání statutu tohoto centra pro ústeckou Masarykovu nemocnici takovým oceněním jednoznačně je. Kritéria pro tak vysoce specializované zdravotnické pracoviště není jednoduché naplnit, proto jsem rád, že jsme centrum pro obyvatele Ústeckého kraje získali,“ zdůraznil Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, pod kterou spadá pět nemocnic v Ústeckém kraji, včetně ústecké. „Statut Centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče je přidělován na dobu pěti let. Jsem přesvědčen, že vzhledem k dosavadním výsledkům participujících oddělení největší krajská nemocnice ani v budoucnu nebude mít problém jej obhájit. Týmům těchto oddělení přeji co nejvíce spokojených pacientů,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.

Důvodem vzniku center POCH je podle ministerstva zdravotnictví fakt, že zvyšující se náročnost a individualizace požadavků na vedení specializované léčebné péče v onkologii klade zvýšené požadavky na vytvoření a rozvoj potřebné erudice všech členů multidisciplinárních týmů se zaměřením na problematiku orgánů, které jsou nádorovými chorobami postižené. Prevalence nejčastějšího nitrohrudního nádoru – karcinomu plic – vzrůstá a u tohoto onemocnění je snížení mortality možné jedině tehdy, když budou tyto činnosti spolu s ekonomicky náročnou individualizovanou léčbou vedeny multidisciplinárním týmem odborníků.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*