V Ústeckém kraji je pětina klientů ze všech poraden obětem trestných činů

  •  

Konference Probační a mediační služby v rámci projektu „Proč zrovna já?“ se uskutečnila v květnu v Ústí nad Labem. Hlavním cílem konference Podpora a ochrana obětí trestných činů byla výměna zkušeností, zintenzivnění a posílení meziresortní spolupráce. Sešla se zde téměř stovka účastníků z celého kraje zastupujících instituce, jako jsou Policie ČR, soud, státní zastupitelství, obce, Ústecký kraj či poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb.

Na konferenci byla prezentována činnost Poraden pro oběti trestných činů včetně statistických dat za dobu trvání projektu. Ve 40 poradnách projektu „Proč zrovna já?“ po celé ČR byly služby poskytnuty více než pěti tisícovkám klientů v rámci téměř jedenácti set konzultací.

Projekt běží ve 13 krajích, z toho poradny v Ústeckém kraji podaly pomocnou ruku téměř jedné pětině klientů. Nejvíce jich pak přišlo do poradny v Ústí nad Labem, kde našlo pomoc 234 obětí násilných, majetkových a jiných trestných činů. Konference doplněná kazuistickými workshopy získala záštitu radního Ústeckého kraje pro sociální péči a bezpečnost.

Ředitelka Probační a mediační služby (PMS) Jitka Čádová představila plány PMS pro nejbližší období, které počítají s prohlubováním pomoci obětem, ale také např. se zřízením tzv. probačních domů pro pachatele trestné činnosti. Pracovníci PMS a Policie ČR seznámili účastníky konference s případem vraždy dítěte, na kterém ukázali konkrétní kroky, které byly v případu ze strany Policie ČR, PMS a dalších organizací učiněny.

Konferenci zakončil rozhovor s obětí napadení, která přiblížila zúčastněným dopady trestného činu na její život. „Trestná činnost, která se může zdát bagatelní, může mít dalekosáhlé důsledky na život oběti, neboť zvládání zátěžových situací významně koreluje s osobnostním stylem každého z nás,“ uvedla Pavla Radová z PMS. Obdobné konference PMS budou hostit v letošním roce například Brno, Plzeň, Kutná Hora, Liberec či Most.

Info

Poradny pro oběti trestných činů poskytují klientům právní informace, psychosociální podporu a informace o tom, jak uplatnit náhradu škody v trestním řízení. Dále poradny zajišťují doprovody k soudu či na policii, nebo mohou zprostředkovat účast v programu mediace mezi obětí a pachatelem či další potřebné služby. V zásadě platí, že kdo se cítí být obětí trestného činu, může v poradnách najít pomoc.

Kontakt

Probační a mediační služba Ústí nad labem
Velká Hradební 484/2 (5. patro) Mgr. Eva Uličná: poradenské hodiny: pondělí 14–16 hod., středa 8–10 hod. telefon: 475 232 635 e-mail: eulicna@pms.justice.cz Mgr. Iveta Teplíková: porad. hodiny: úterý 14–16 hod., čtvrtek 14–16 hod. telefon: 734 362 944 e-mail: iteplikova@pms.justice.cz

Probační a mediační služba Děčín
Lázeňská 1268/12 Mgr. Monika Peřichová Mgr. Ivana Papežová poradenské hodiny: pondělí 14–16 hod., čt 14–16 hod. telefon: 773 783 682 e-mail: mperichova@pms.justice.cz

Osobní konzultaci lze dojednat předem i mimo uvedené otevírací hodiny. služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*