V Ústí lze žádat o miliony na kulturu a sport

  •  

Ústí nad Labem dá v příštím roce desítky milionů korun do dotací v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit v roce 2017. Navýšeny jsou hodnoty šeků na celoroční sportovní činnosti i na volnočasové činnosti dětí. Žádat je možné během podzimu

Pro oblast kultury, která má předpokládaný finanční objem 5,1 milionu korun, bude zveřejnění programu a výzva od 24. října 2016. Termín pro podávání žádostí bude do 18. listopadu 2016.

V oblasti sportu je předpokládaná částka k rozdělení ve výši 44,2 milionu korun. Program a výzva je zveřejněna na úřední desce od 30. září. Termín podávání žádostí je od 1. listopadu 2016. Program byl rozšířen o tituly Podpora sportovních klubů a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů, Správa a údržba sportovišť v majetku sportovních klubů a jednot a Mimořádné žádosti nad rámec. Další novinkou je zvýšení hodnoty šeku. „Podařilo se nám prosadit navýšení hodnoty šeku u výkonnostního sportu na 1.200 Kč. Myslím, že si větší podporu naši mladí sportovci zaslouží,“ uvedl náměstek Jiří Madar. Zachován je počet dvou šeků na sportovce. Rodiče tak s dětmi rozhodnou, zda dají oba šeky do jednoho klubu, nebo rozdělí mezi dva kluby. Hodnota šeku u zájmové sportovní činnosti zůstává 800 korun, přičemž je opět zachován počet dvou šeků na sportovce a možnost volby odevzdání.

Oblast volnočasových aktivit předpokládá finanční objem jeden milion Kč. Program i výzva je zveřejněna na úřední desce od 30. září s termínem podávání žádostí od 1. listopadu 2016. „I v této oblasti jsou příjemné novinky. Rozšířili jsme dotační program o další dvě kategorie, kterými jsou akce zdravotně postižených osob a mimořádné žádosti o dotace v oblasti volnočasových aktivit,“ řekla novinky primátorka Věra Nechybová. „Zároveň jsme i zde navýšili částku za člena v rámci celoroční volnočasové činnosti dětí a mládeže do 18 let z 500 korun na 600 korun,“ dodala.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*