Vedení nemocnice se vyjádřilo k sobotní události

  •  

V sobotu se na dětské klinice nemocnici v Ústí nad Labem udál incident, kdy lékař z jednotky intenzivní a resuscitační péče zavolal policii na matku měsíčního dítěte se zápalem plic, která se domáhala možnosti být nepřetržitě přítomna na oddělení. Vedení nemocnice dnes podalo k události vyjádření.

„V sobotu se dostavila na jednotku intenzivní a resuscitační péče (JIRP) Dětské kliniky ústecké Masarykovy nemocnice hlídka policie z důvodu, že došlo k narušování provozu tohoto zdravotnického zařízení ze strany matky na JIRP hospitalizovaného dítěte poté, co se dohoda s matkou o možnostech či podmínkách nepřetržité přítomnosti u dítěte ukázala jako nemožná. Matka dítěte již předtím opakovaně narušila provozní řád JIRP dětské kliniky, kde se léčí nejzávažnější dětští pacienti, proto byla sloužícím lékařem zodpovědným za chod tohoto oddělení, vyzvána k odchodu z JIRP. Protože matka neuposlechla výzvy, lékař povolal Policii ČR. Poté matka zůstala před dveřmi JIRP. Nelze opomenout, že pro popsané chování matky, které vedlo k návštěvě policistů na oddělení, neměla pochopení ani matka jiného dítěte, jež bylo na tomto specializovaném zdravotnickém pracovišti rovněž hospitalizováno, a která postup personálu na JIRP podpořila,“ řekl Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní.

A ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Josef Liehne dodává: „Lékař se řídil vnitřními předpisy nemocnice v Ústí nad Labem a žádný z právních předpisů nebyl porušen. Zdravotnické zařízení se vždy snaží zajistit společný pokoj pro rodiče a dítě, co nejdříve je to možné. Přímo na oddělení jednotky intenzivní péče však není možné zajistit spaní pro rodiče dítěte. O této skutečnosti byla matka informována. Zdravotnické zařízení má zákonné právo omezit nepřetržitou přítomnost rodičů, pokud by narušila poskytnutí zdravotních služeb, což se v tomto případě stalo.“


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*