Veřejné projednání k regeneraci sídliště ulice Masarykova

  •  

Veřejné projednání ukončení 3. fáze plánu regenerace sídliště zadního traktu Masarykovy ulice se koná v pondělí 13. února v zasedací místnosti zastupitelstva od 16:30 hodin. Podle mluvčí města Romany Macové bude představen plán regenerace včetně navrhovaných úprav, nákladů jednotlivých úprav, vyčíslení možných následných zisků, časový postup úprav, návrh způsobu financování úprav v jednotlivých letech a upřesnění zdrojů financování.

Cílem je najít řešení aktuálních problémů území, navrhnout řešení dopravní situace ve smyslu efektivního a funkčního řešení obytné zóny, stavu komunikací a schodišť, odvodnění včetně pěší zóny. „Nedílnou součástí plánu regenerace je návrh řešení zeleně, kontejnerových stání, veřejného osvětlení, návrh vhodných volnočasových aktivit a nového mobiliáře,“ dodává Macová. Více informací najdete zde.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*