Vysokorychlostní trať do Drážďan povede přes Ústí

ilustr. foto
  •  

O vysokorychlostní trati Praha – Drážďany se mluví již dlouho. Byla ukončena první etapa a celá studie bude hotová do konce letošního června. „Komplexní vyhodnocení první etapy jednoznačně doporučilo změnu trasy nové trati RS4 mezi Prahou a Drážďany tak, aby bylo přímým zapojením trati obslouženo krajské město Ústí nad Labem, kde má vzniknout nové centrální osobní nádraží společné pro vlaky ze všech směrů,“ upřesnil generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Z inženýrskogeologických průzkumů vychází průchod Českého středohoří východní trasou jako výrazně vhodnější.

Po realizaci navrhovaných staveb dojde ke zcela zásadnímu zkrácení jízdních dob na 30 minut či méně nejen v relacích Praha – Ústí nad Labem a Ústí nad Labem – Drážďany, ale také mezi Prahou a Litoměřicemi a díky vedlejší větvi RS42 i z Prahy do Loun a Mostu. RS42 tak současně položí základ možného konkurenceschopného spojení po železnici z Prahy do Karlových Varů.

„Ústí nad Labem tuto informaci vítá, pro město to znamená úžasnou příležitost a podporu rozvoje,“ dodává ústecký primátor Petr Nedvědický.

V druhé etapě studie se budou prověřovat a vyhodnocovat další podvarianty návrhu. Prověřovaných technických a provozních možností je několik desítek, ať už se jedná o návrh krátkých nových spojek, alternativy překonání Labe v Ústí nad Labem nebo zavedení nových linek osobní dopravy.

Výstavba nové tratě mezi českou a saskou metropolí přinese nejen konkurenceschopné spojení těchto dvou měst, ale i napojení Česka na vysokorychlostní síť v Německu. Její součástí bude 26 kilometrů dlouhý přeshraniční tunel pod Krušnými horami, který bude sloužit rovněž nákladní dopravě.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*