Výstava Rok 1918 na Ústecku se vydala na cesty

  •  

Na gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích se konal první z programů pro střední školy Ústeckého kraje, který si v rámci putování výstavy Rok 1918 na Ústecku připravili pedagogové a doktorandi z filozofické fakulty v Ústí nad Labem.

V rámci tohoto projektu, finančně podpořeného Ústeckým krajem, bylo 9. dubna 15 roll-up bannerů výstavy na dva týdny zapůjčeno litoměřickému gymnáziu a při té příležitosti proběhl i doprovodný didaktický seminář pro studenty. Jednalo se o první z celé série propagačních akcí výstavy. Do konce roku 2018 stejný program proběhne také na dalších gymnáziích v našem kraji, mezi jinými například v Teplicích, v Děčíně nebo Bohosudově.

Hlavní didaktik celé akce, Mgr. Josef Märc, k tomu dodává: „Během 90 minut trvajícího semináře jsou studentům nejprve představeny základní informace o vzniku Československé republiky v prostoru severozápadních Čech v roce 1918. Následně jim ukážeme vybrané dobové karikatury, aby si utvořili představu o tehdejší náladě ve společnosti. Studenti se je učí analyzovat a používat jako historický pramen. Do programu je zapojena i samotná výstava, v jejíchž panelech studenti hledají odpovědi na úkoly z pracovních listů, které jsme s kolegy vytvořili speciálně pro tento didaktický seminář.“

Kromě Josefa Märce se tohoto programu účastní i jeden ze zástupců autorského kolektivu výstavy. Do Litoměřic přijel editor projektu a doktorand katedry historie Filozofické fakulty UJEP, Mgr. Jan Grisa. Jeho úkolem je studentům v rámci seminářů v základních obrysech nastínit složitost postupného vyhlášení Československé republiky v roce 1918 na území dnešního Ústeckého kraje, kde zároveň vznikla i provincie Deutschböhmen. „Existence této provincie je významnou kapitolou historie našeho regionu a prozatím jí nebyla věnována dostatečná pozornost, a to ani v učebnicích. Provincie samotná, postavení českých Němců v nové Československé republice, ale v širším kontextu také proces vyhlašování států po první světové válce – to jsou hlavní témata, která se snažíme studentům představit a o kterých chceme, aby v rámci našeho semináře více přemýšleli,“ vysvětluje Jan Grisa.

Širším smyslem putování tohoto programu po středních školách je prohloubení spolupráce mezi Filozofickou fakultou UJEP a gymnázii Ústeckého kraje, odkud pochází nemalá část studentů univerzity. V průběhu semináře jsou tak studenti jednotlivých škol seznámeni nejen se základními informacemi o fakultě, ale i s dalšími projekty, které FF UJEP organizuje pro středoškolské studenty.

„Zejména se jedná o pozvání na Letní školu historie, kterou pořádáme v Jiřetíně pod Jedlovou v termínu 22.–26. 8. 2018, taktéž za finanční podpory Ústeckého kraje,“ uvádí spoluorganizátor této akce PhDr. Filip Hrbek, doktorand katedry historie, a dodává: „V tomto roce nese letní škola název ‚Páni i kmáni – vladaři a jejich poddaní v dějinách‘ a studenti se na ni mohou hlásit do začátku května. V jejím průběhu absolvují nejen krátké přednášky, ale také výlety, promítání filmů či společná posezení u táboráku. Za zmínku stojí, že díky dlouhodobé spolupráci s Ústeckým krajem je i v letošním roce účast pro studenty zcela bezplatná.“

Přihlášky na Letní školu historie 2018 mohou studenti posílat na adresu spoluorganizátora, Filipa Hrbka (filip.hrbek@ujep.cz), či na adresu hlavního organizátora Letní školy historie, Mgr. Davida Tomíčka, Ph.D., (david.tomicek@ujep.cz).

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*