Vyzrát nad úskalími domácí péče pomůže Osmičková poradna

  •  

Každá rodina má své starší členy, rodiče nebo prarodiče, o které se bude třeba dříve či později „nějak postarat“. Trendem dnešní společnosti je podle ředitelky spolku Věry Kosové udržet seniory nebo vážně nemocné, co nejdéle v domácím prostředí, v jejich přirozeném prostředí. Což zní a vypadá velmi hezky. Bohužel tento trend s sebou nese velkou zátěž a nesčetná úskalí pro rodiny, které o své blízké pečují.

Málokterá rodina je připravena tak, aby bez potíží zvládla přechod svého blízkého ze zdravotnického zařízení do domácího prostředí. A následně pak byla schopna dlouhodobě a kvalitně o takového člena domácnosti pečovat. Ale nejste v tom sami. Vždy je kam se obrátit, jsou servisní organizace a poradenská centra či sociální pracovníci, kteří Vám s péčí o vaše blízké pomohou. Osmičková poradna – součástí služeb spolku Osmička Ústí je poradenský servis, v rámci kterého jsme připravili informační miniseriál „Jak na péči doma“.

V první řadě je důležité uvědomit si, že péče doma není jako návštěvy v nemocnici …od – do, ale je to péče 24 hodin denně, neomezeně dlouhou dobu. Každá rodina je jedinečná, a každá má své možnosti.

 Je třeba vědět, že máme pro péči doma:

  1. Dostatek času – máme děti, chodíme do práce a péče o blízkého může být velmi časově náročná. Nebojte se proto říci si o pomoc a využít například služby servisních organizací typu Pečovatelské a ošetřovatelské služby.
  2. Vyhovující prostředí – v nemocnici vypadá vše snadné, ale doma najednou máme úzké dveře do koupelny, špatnou postel nebo schody. Je dobré předem promyslet, kde a na čem bude blízký pobývat a jaký bude jeho přístup k hygienickému zázemí. Případně využít služeb půjčovny kompenzačních pomůcek.
  3. Dostatek informací – ujistěte se, že dobře rozumíte, co vašemu blízkému je a jak bude třeba o něj pečovat. Že máte dostatek informací o všem, co s sebou péče o něj obnáší. Spolupracujte s lékaři a sjednejte si službu Domácí zdravotní péče, která vám pomůže.
  4. Nezapomínejte na sebe – být oporou někomu dalšímu je velmi náročné a superhrdinou můžete být chvíli, než přijde únava, úbytek fyzických či psychických sil nebo nemoc. Při plánování péče tedy myslete na to, kdo vám bude pomáhat. Kdo vás vystřídá či zastoupí.

Domácí zdravotní péče zajišťuje odbornou ošetřovatelskou péči v domácím prostředí. Tedy například dohled nad léky, převazy, injekce, základní rehabilitaci a podobné výkony. Péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a je tedy bezplatná. Je poskytována na základě doporučení ošetřujícího nebo praktického lékaře.

Pečovatelská a ošetřovatelská služba zajišťuje pomoc při osobní péči o blízkého, pomoc s chodem domácnosti nebo se stravováním. Tedy například s osobní hygienou, obstaráním nákupů, úklidem apod. Tento typ služeb je poskytován za úhradu. K úhradě nákladů za tyto služby můžete využít finanční pomoc od státu, buď Dlouhodobé ošetřovné nebo Příspěvek na péči.

V případě, že si nevíte rady nebo jste nejistí, co dál, jak postupovat a podobně, nebojte se říci si o pomoc a obraťte se například na Osmičkovou poradnu na tel. čísle: 774 441 046 nebo na bezplatnou Linku seniorů na tel.: čísle 800 200 007.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*