Začala germanizace Ústí

Student. Foto: UJEP
  •  

Německý velvyslanec přijel na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem osobně podpořit aktivity vedoucí k rozšíření a zkvalitnění výuky německého jazyka na základních a středních školách.

Ne poněmčení českého národa, ale rozšíření znalosti jazyka našeho souseda a největšího obchodního partnera bylo smyslem návštěvy velvyslance SRN v Ústí nad Labem.

Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven se na závěr svého dvoudenního pobytu v Ústí nad Labem dne 19. května na vlastní přání zúčastnil společného jednání Pracovní skupiny pro podporu výuky německého jazyka a Ústeckého fóra učitelů.

Obě uskupení – pracovní skupina i fórum – byly před časem založeny z iniciativy magistrátu města a katedry germanistiky filozofické fakulty a mají za cíl vytvoření a rozběhnutí systému podpory výuky němčiny, neboť znalost právě německého jazyka je základním předpokladem prosperity regionu, města a občanů.

„Od mnoha našich absolventů máme ověřeno, že jim znalost němčiny otevřela dveře ke kariérám v německých firmách, investujících v Česku, nebo ve firmách orientovaných na německý trh,“ potvrdila vedoucí katedry doc. Renata Cornejo.

Tato skutečnost se ovšem týká jak absolventů vysokých škol, tak i všech středních škol a učilišť odborného a technického zaměření. Bohaté možnosti uplatnění v blízkém zahraničí však právě kvůli nízké jazykové kompetenci potenciálních uchazečů zůstávají nevyužity.

Rozšíření a zkvalitnění výuky němčiny na základních a středních školách tak bylo hlavním tématem setkání, jehož se vedle německého velvyslance, doc. Renaty Cornejo a dr. Jana Kvapila z iniciující katedry germanistiky a za magistrát náměstkyně pro školství Bc. Jany Bohuňkové zúčastnili i zástupci Euroregionu Labe/Elbe, Průmyslové a obchodní komory ze Saské Kamenice (Chemnitz), pražského Goethe-Institutu, ústeckého Collegia Bohemica a dalších institucí majících zájem o změnu nepříznivého trendu ve výuce němčiny. Nechyběli přirozeně ani někteří učitelé němčiny z Ústí nad Labem a jeho okolí.

Vlastní jednání, které se neslo ve velmi praktickém duchu, zahájili děkan filozofické fakulty doc. Aleš Havlíček a prorektor pro vnější vztahy doc. Zdeněk Radvanovský.

Z nadšení a erudovanosti všech účastníků debaty je zřejmé, že se jak ústečtí studenti učitelství, tak již stávající učitelé němčiny mohou těšit na první konkrétní opatření a kroky.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*