Zahrady propojují svět rostlin a živočichů

  •  

Zoo Ústí nad Labem a Botanická zahrada Teplice podepsaly memorandum o spolupráci. Před zahájením výstavy „Znáte nás?“ v tropickém skleníku botanické zahrady společné memorandum podepsala ředitelka Zoo Ústí nad Labem Ilona Pšenková a ředitel Botanické zahrady Teplice Petr Šíla.

Podstatou výstavy i spolupráce mezi oběma institucemi je vysvětlení role a poslání zoologických a botanických zahrad, a především jejich zapojení v ochraně přírody. Základní myšlenka uzavřené spolupráce vychází právě z charakteru botanické a zoologické zahrady jako vzdělávacích a vědeckých institucí. „Tímto krokem jsme společně uzavřeli a deklarovali úzkou spolupráci, a to již třech významných vědeckých institucí v regionu Ústeckého kraje – Botanické zahrady Teplice, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Zoo Ústí nad Labem. Společné akce předpokládají zvyšování kvalifikace pracovníků těchto institucí, možnosti řešení výzkumných projektů, přípravy vzdělávacích akcí, kampaní a mnoho dalšího,“ říká ředitelka zoo Ilona Pšenková.

„O samotném propojení naše organizace jednaly již několik let. Jsem rád, že jsme s paní ředitelkou tyto snahy dovedli do cíle a posouváme se tak do širší spolupráce v oblasti ochrany přírody. Stejně tak věřím v kooperaci v rámci edukace široké veřejnosti celého regionu,“ dodává ředitel botanické zahrady Petr Šíla.

Spolupráce s odbornými institucemi napříč různými obory a zaměřením je jedním z hlavních pilířů odborného rozvoje a mezinárodního postavení zoo, které se svým týmem ředitelka Zoo Ústí nad Labem dlouhodobě prosazuje. „Této spolupráce s botanickou zahradou si velice vážíme, protože jde o propojení dvou institucí, které se věnují ochraně přírody a biodiverzity, výzkumu a vzdělávání a mohou tak své poznatky nejen sdílet, ale i aplikovat v praxi,“ uzavírá Pšenková


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*