Zájem zaměstnavatelů o absolventy technických oborů roste

  •  

Zájem studentů o technické obory stoupá. Zároveň podle ředitele ústecké Střední průmyslové školy strojní Resslova Jaroslava Mareše roste i zájem zaměstnavatelů o absolventy technických škol. Ústecká průmyslovka se pyšní tím, že už popáté dostala ocenění Doporučeno zaměstnavateli.

Řekl byste, že se studenti během let mění?

Ve školství jsem třicet pět let a řekl bych, že v podstatě se nic nezměnilo. Nezměnily se totiž jejich problémy a ani přístup ke studiu. Změnily se formy a technologie komunikace. Když se podíváte na filmy Škola základ života nebo Cesta do hlubin študákovy duše, tak kolektivy ve třídách jsou podobné těm dnešním. Jen v dnešní době studenti komunikují více přes moderní technologie, jako jsou mobilní telefony a různé aplikace než osobně.

Jak se technický pokrok odrazil ve školství? Stoupají nároky na učitele.

Určitě, mění se normy, je velký pokrok v technologiích. My se snažíme naše učitele dovzdělávat. V současné době u nás budou probíhat aktivity v rámci projektu Šablony 2. Jedna z aktivit jsou různé školení a semináře, kdy firmy zvou naše vyučující k nim, aby si vyzkoušeli moderní technologie přímo v provozu. Zveme odborníky z praxe do školy.

Kolik máte studentů a jaké obory nabízíte?

V současné době máme více než tisíc studentů. Nabízíme obory elektrotechnické, strojírenské, logistické, dopravní a obory informačních technologií. Máme studijní obory s maturitou, učebními obory s výučním listem a nabízíme i dálkové studium učebního oboru. Mezi řadou oborů je vzájemná vertikální a horizontální prostupnost. To znamená, že žáci mohou v případě nevhodné volby oboru nebo náročnosti studia přestoupit na jiný obor.

Mají studenti víc zájem o učební obory nebo o ty maturitní?

Roste zájem o učební obory v oblasti elektro. Vrací se to známé „řemeslo má zlaté dno“. Zaměstnavatelé na nás útočí ze všech stran, protože absolventy potřebují. Studenty si pojišťují i tím, že jim nabízí během studia praxi nebo i stipendijní programy.

Takže poptávka po absolventech technických oborů je?

Je velká poptávka po absolventech. Liší se to podle oborů, ale například o strojírenství, elektro  nebo informační technologie je velký zájem jak ze strany studentů, tak i později ze strany zaměstnavatelů.

Co konkrétně by tedy vaši absolventi měli umět?

Kromě znalostí, které se liší obor od oboru, nám jde i o to, naučit studenty pracovním návykům pro uplatnění v praxi. Aby naši absolventi byli schopni chodit do práce včas a pravidelně. To je velký problém u mladých v dnešní době. Takže je to s povděkem kvitováno i ze strany zaměstnavatelů. Snažíme se studenty k tomu vést. A naši absolventi si umí práce vážit.

A co jazykové dovednosti. Jsou vaši studenti připraveni?

Skupiny našich žáků jezdí v rámci projektu Erasmus. Studenti byli už v Německu, Finsku, Lotyšsku a v tomto školním roce máme několik výjezdů na Slovensko a do Portugalska. Zde je jazyková výbava zapotřebí a naši studenti mají možnost se během studia naučit jeden až dva cizí jazyky.

Jak probíhá spolupráce školy s potencionálními zaměstnavateli, firmami?

Naše škola má přes padesát hlavních partnerů, se kterými pravidelně komunikujeme a máme s nimi perfektní smluvní vztahy a k nim naši absolventi odcházejí. Celkově z hlediska praxí máme více než dvě stě partnerů, se kterými spolupracujeme.  Škola je pětinásobným vítězem a držitelem titulu „Doporučeno zaměstnavateli“, který uděluje klub zaměstnavatelů škole, která nejlépe v kraji připravuje žáky do profesního života. Udržujeme úzkou spolupráci jak s okresní, tak s krajskou hospodářskou komorou.

Myslíte, že je spolupráce mezi středními školami a vysokými školami dobrá?

S vysokými školami máme výbornou spolupráci. Máme tu čest být fakultní školou jak ústeckého UJEPU, tak pražské ČVUT a Liberecké univerzity. Díky tomu je navázána úzká spolupráce, především co se týče výuky, kdy k nám dochází přednášet vyučující z univerzit nebo mají naši studenti možnost vyzkoušet si den vysokoškoláka.

Určitě během roku pořádáte různé akce. Přiblížil byste nám nějakou?

Pořádáme standartní akce. Jako jsou dny otevřených dveří na našich obou střediscích nebo takzvané ukázkové dny, kdy zájemci o studium stráví den v našich učebnách a zjistí o čem studium u nás je. Příští rok budeme slavit výročí 110 let školy, to chystáme nějakou větší akci a pořádat dvě celostátní soutěže, kterých se zúčastní více než třicet škol z celé republiky, jednu v oboru logistiky a jednu v oboru strojírenství.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*