Zamba se vrátila do Ústí

Nosorožec tuponosý Zamba, autor Jiří Preclík
  •  

Zamba byla posledním chovaným nosorožcem tuponosým v Zoo Ústí nad Labem a zároveň nejstarším nosorožcem v Unii českých a slovenských zoo. Její ostatky měly být uloženy v soukromém muzeu na jihu Čech. Nyní však po letech zamířila do Muzea města Ústí nad Labem k ostatním zvířecím legendám z ústecké zoo.

Zamba byla kvůli zdravotním problémům souvisejících právě s vysokým věkem utracena v létě roku 2019. Její kadáver byl poskytnut muzeu v Protivíně, přestože o zvíře projevilo zájem i Muzeum města Ústí nad Labem. Celý proces předání nosorožce tehdy vyvolal vlnu otázek a pochybností. Po dohodě se všemi zúčastněnými stranami nyní současné vedení zoo po letech vrátilo Zambu do Ústí nad Labem, respektive do zdejšího muzea.

Převoz celkem 125 kg kostí proběhl v úterý 7. března. Veškeré kosterní ostatky nosorožce byly předány muzeu a zaprotokolovány za účelem řádného dořešení legislativy CITES. Kůže zvířete byla muzeu postoupena již v prosinci roku 2022, rohy zvířete byly bezpečně umístěny v muzeu krátce po pitvě zvířete v roce 2019. Zamba se tak definitivně stává součástí zoologických sbírek Muzea města Ústí nad Labem. „Jsem ráda, že se nám podařilo po mnoha náročných jednáních dospět se všemi zúčastněnými stranami ke shodě a najít cestu, jak začlenit Zambu do zoologických sbírek ústeckého muzea,“ popisuje celou akci ředitelka zoo Ilona Pšenková. „Zoologie je věda studující živočichy, tedy zvířata v nejširším slova smyslu. Pro podrobné a soustavné studium živočichů, zejména morfologické, taxonomické a biogeografické, se vytvářejí zoologické sbírky v muzeích po celém světě, a proto jsem šťastná, že právě pracovníci zoologického oddělení ústeckého muzea mohou tento materiál uchovat, spravovat a vědecky zpracovat a přispět tím ke zhodnocení tohoto typu kulturního dědictví,“ shrnuje převoz Zamby ředitelka zoo Ilona Pšenková.

Muzeum se zoo úzce spolupracuje od roku 2019. „Naší společnou snahou je vytvořit kolekci preparátů vzácných druhů ústecké zoo, které mohou druhotně sloužit ke vzdělávacím účelům. Speciální část tvoří i zvířecí legendy z ústecké zoo, kam bezpochyby patří i Zamba. Zařadí se tak ke slonici Kale či orangutanovi Ňunákovi,“ upřesňuje vedoucí zoologického útvaru Petra Padalíková.

„Ústecké muzeum buduje své přírodovědné sbírky takřka 150 let. Tyto sbírky svým charakterem slouží především pro vědu a výzkum. To je také nejdůležitější význam preparátů nosorožce tuponosého, proto jsou chráněny a bezpečně uloženy v muzejním depozitáři. Přírodovědné sbírky našeho muzea patří k nejvýznamnějším u nás a určitě se v budoucnu mohou stát základem samostatné přírodovědné expozice, kde by všechny jedinečné preparáty mohly najít své místo,“ uzavírá ředitel ústeckého muzea Václav Houfek.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*