Zapojte se aktivně do plánování města

  •  

Zapojte se i vy k plánování strategie rozvoje města pro roky 2021 až 2030 a to prostřednictvím dotazníku, který najdete na webu města nebo si ho můžete vyzvednout a také vyplněný zanechat na několika místech ve městě, jako je například vrátnice magistrátu, vrátnice obvodních radnic, v knihovně, v informačním středisku, v plaveckém areálu Klíše, v městských lázních, v domě dětí nebo v nemocnici. Vyplněný dotazník odevzdejte do konce ledna.

„Vaše aktivní účast v rámci tohoto šetření nám velmi pomůže k vytvoření této strategie, jejíž výslednou podobu tak můžete svým názorem ovlivnit. Budeme rádi za další podněty, myšlenky a vize, které nám v rámci tohoto průzkumu sdělíte,“ říká Lucie Sádlová z odboru strategického rozvoje.

Dotazníky by měly být zpracované do konce února. Partnerem města pro vytvoření strategie se na základě veřejné zakázky stala společnost KPMG Česká republika. Samotná Strategie má být hotová do konce května 2020.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*