Zdeňka Kolská je laureátkou Ceny hejtmana za vědu a výzkum

  •  

Červnové Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o udělení Cen hejtmana ÚK za rok 2017. Jednou z oceněných je také doc. Zdeňka Kolská z Ústeckého materiálového centra Přírodovědecké fakulty UJEP.

Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje obdržel 25 nominací na udělení Ceny hejtmana za rok 2017 do kategorií regionální rozvoj, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, věda a výzkum, kultura a sport.

Cenu hejtmana ÚK za vědu a výzkum v roce 2017 získala docentka Zdeňka Kolská.

Kolská působí na UJEP už 27. rokem. Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oboru fyzikální chemie a nanotechnologie. Její vědecká činnost je poslední roky spojena především s vývojem nanomateriálů pro využití v elektronice a v oblasti tkáňového inženýrství. V roce 2015 obdržela doc. Kolská, jako členka projektového týmu zabývajícího se vývojem nových speciálních materiálů s upraveným povrchem pro pěstování lidských buněk, prestižní cenu předsedy grantové agentury České Republiky. V prosinci roku 2015 získala také Cenu rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost.

„Udělení Ceny hejtmana doc. Kolské mi udělalo velkou radost. Tato stále usměvavá výzkumnice a výborná pedagožka se na univerzitě zasloužila o vznik a akreditace několika důležitých studijních oborů a její výzkumná práce dává tušit, že k současným úspěchům přibydou další. Držím jí v tom palce,“ říká docent Martin Balej, rektor UJEP.

Zdeňka Kolská je velice aktivní v oblasti popularizace chemie. Je autorkou či spoluautorkou 130 vědeckých prací, 15 kapitol v knihách, 2 patentů, přes 50 konferenčních příspěvků.

„Udělení Ceny hejtmana mě velice potěšilo. Je to milé a hezké pohlazení a také poděkování za práci. Jako možná většina oceněných, také já však mám trochu rozporuplný pocit, že to není zcela spravedlivé a že by ji měli získat jiní,“ říká skromně doc. Kolská. „Zejména věda je v posledních letech silně týmová práce. Proto děkuji nejen za sebe, ale za všechny mé úžasné kolegy a kolegyně, studentky a studenty u nás na UJEP a též na VŠCHT v Praze, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, za vynikající spolupráci a trpělivost, protože získané výsledky jsou společným dílem celého týmu. Děkuji i své fakultě a celé UJEP, že mne na Cenu navrhla. Ale úplně nejvíce děkuji své skvělé rodině, především manželovi, oběma našim holčičkám i všem ostatním. Bez nich, bez jejich pomoci, trpělivosti a velké podpory bych se hraní si s vědou nemohla tak věnovat,“ doplňuje letošní laureátka Ceny hejtmana.

Hejtman ÚK uděluje v tomto roce cenu hejtmana již posedmé. Je výrazem ocenění vynikajících občanských zásluh o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinských a jiných výjimečných činů jednotlivců nebo skupin osob. S udělením Ceny hejtmana ÚK je kromě celospolečenské prestiže spojena také finanční odměna pro laureáta ceny ve výši 50 tisíc Kč.

„V posledních letech se může ústecká univerzita opakovaně pyšnit laureáty této významné Ceny. Za roky 2015 a 2016 ji získali hned tři akademičtí pracovníci UJEP. Doc. Mgr. Vladimír Šavel, jr., cenu obdržel v oblasti kultury, prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., za přínos v oblasti vědy a výzkumu. Za rok 2016 se stal laureátem ceny za vědu a výzkum prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. Jsem rád, že hejtman, Oldřich Bubeníček, si je vědom přínosu vědců a umělců naší univerzity pro tento kraj a dokáže je ocenit,“ doplňuje rektor UJEP.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*