Perspektivní volba: Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.

  •  

Jsme státní odbornou školou, založenou roku 1910 a jednou z největších páteřních škol Ústeckého kraje. Máme propůjčeny tituly Fakultních škol: Fakulty strojní TU v Liberci, Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem, úzce spolupracujeme s Fakultou strojního inženýrství UJEP Ústí nad Labem. Škola je od roku 2014 držitelem titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“. Ocenění uděluje Klub zaměstnavatelů nejlepší střední škole, která v kraji připravuje žáky do profesního života. Velkou devizou školy je spolupráce se zaměstnavateli a firmami, které nabízejí různorodou podporu žáků při studiu, čímž se velmi zvyšuje možnost uplatnění žáků na trhu práce.

Výhody studia: Absolventi elektro-oborů mohou na závěr studia získat odbornou kvalifikaci podle zákona 250/2021 Sb. Žáci školy mohou získat řidičský průkaz skupiny B v naší autoškole a u oboru Dopravní prostředky mohou získat za výhodných podmínek při výuce řidičský průkaz na nákladní automobil (skupina C). V oboru Strojírenství se učí CAM systémy v učebně CNC strojů a CAD systémy v učebně počítačové grafiky. Výuka probíhá v odborných učebnách s podporou moderní techniky a multimédií. Na škole je zřízena Cisco Networking Academy, program s možností získat kvalifikovaný certifikát. Žáci získávají pracovní zkušenosti na zahraničních stážích v rámci programu Erasmus+ (např. Portugalsko, Finsko, SRN).

Velmi dobře vybavené jsou dílny praxe a odborného výcviku, odborné laboratoře, centrum dopravní přípravy a sportovní haly a areály.

Škola a firmy: Díky dobré spolupráci a úzkým kontaktům školy a firmy MONDI Štětí se podařilo propojit finanční prostředky školy a finanční dotaci od firmy Mondi. Výsledkem je vybudování studijních koutků pro volný čas žáků na obou pracovištích školy. Vybavení a vzhled obou koutků si navrhovali žáci sami. Žáci je mohou využívat jak před i po vyučování, tak v době svého volna.

Čtvrtého října se na naší škole konala akce Student Cup Správy železnic 2022, sportovně-vzdělávací projekt na podporu technických oborů, určený žákům 7. až 9. tříd základních škol. Pomáhá žákům základní školy při výběru budoucího povolání i při hledání profesní dráhy. Této akce, která se konala ve venkovních prostorech střediska Stříbrníky, se zúčastnilo cca 200 žáků základních škol z Ústí nad Labem. Den plný zábavy, soutěží a her byl zakončen vyhlášením vítězů, předáním pohárů, medailí a hodnotných cen.

Podobných akcí má škola v kalendáři mnoho. Přijďte k nám na den otevřených dveří nebo ukázkový den a poznejte pedagogy a prostředí střední školy, kterou ke studiu doporučují zaměstnavatelé v Ústeckém kraji.

Kontakt: tel.: 478 572 212, 478 572 204, sekretariat@spsul.cz, www.spsul.cz


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*